Bağımsız Girişimci Kazanç Planı
Yükleniyor
İletişim Merkezi :  +90 216 324 59 99
TR Lokasyon / Dil: Türkçe Down
Lokasyon
Dil
Giriş Yap
Giriş Yap
Şifremi Unuttum
Left

GERİ

Şifremi Unuttum

Bell
Bağımsız Girişimci Numaranı ya da sistemde tanımlı e-posta adresini girmelisin. E-posta adresine gönderilen linke tıklayarak yeni şifreni oluşturabilirsin. Sistemde tanımlı telefon numaranı giriş sağlarsan bağımsız girişimci numaran ve şifren telefonuna mesaj olarak gönderilecektir.
Sepetim
Sepetim

BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİ KAZANÇ PLANI

A. BioBellinda Satış Sistemi Nedir? Hangi Kazanç Türlerini İçerir?

Biobellinda Satış Sistemi, temelde “Çok Katmanlı Pazarlama Sistemi” olarak da bilinen Doğrudan Satış Yöntemi’ne dayanır.

BioBellinda’nın satmakta olduğu ürünler, bağımsız girişimcilere indirimli fiyat üzerinden satışa sunulur. BioBellinda sistemine dâhil olan bağımsız girişimciler, ilk alışverişlerinden itibaren ürünleri bu indirimli fiyatlar üzerinden satın alabilirler.

Bağımsız girişimci ayrıca, BioBellinda’dan gerçekleştirdiği her alışveriş esnasında satın almış olduğu ürünlerin miktarına göre bir iş hacmi oluşturur. Bağımsız girişimci, oluşturmuş olduğu iş hacmine göre ilave prim ve kazanca hak kazanır.

Bağımsız girişimcinin her bir ay için hak kazandığı primler, bu bağımsız girişimcinin ilgili ay içerisinde kendisinin ve/veya oluşturduğu grubunun (alt pazarlama ağının) BioBellinda’dan yapmış olduğu ürün satın alımlarına göre hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bağlamda; BioBellinda sistemine dâhil olan bir bağımsız girişimci, aşağıda sayılı olan 5 (Beş) farklı kazancı sağlama imkânına sahiptir. Ancak bağımsız girişimcinin bu kazançlara hak kazanması, her bir kalem için ayrı olan satış şartlarını yerine getirmiş olmasına bağlı olup bu şartlar “BioBellinda Satış Sistemindeki Terimler ve Kazanç Tanımları” başlığı altında detaylarıyla açıklanmıştır.

1. Bağımsız girişimcinin BioBellinda’dan indirimli fiyatla satın aldığı ürünleri, satarak elde edeceği satış geliri.
2. Bağımsız girişimcinin, grubuyla birlikte ortaya koymuş olduğu Grup Performansından elde edeceği %5-%24 arası grup performans prim kazancı.
3. Bağımsız girişimcinin İnci Yakut ve üzeri kariyere ulaştığı her ay için hak kazanacağı sabit kazanç primi.
4. Bağımsız girişimcinin alt pazarlama ağında yer alan grupların kariyerlerini devam ettirmesi halinde elde edeceği nesil kazanç primi.
5. Bağımsız girişimcinin yükseldiği (%24 seviyesinden itibaren) her seviye için (2 ay ard arda koruması halinde )elde edeceği seviye kazanç primi.

B. BioBellinda Satış Sistemindeki Terimler ve Kazanç Tanımları

1. BioBellinda Satış Sistemi:Doğrudan satış yönteminin bir dalı olan çok katmanlı pazarlama sistemidir; BioBellinda Marketing Organizasyonu olarak da bilinir.

2. Bağımsız Girişimci Alış Fiyatı: BioBellinda satış sistemine dâhil olan bağımsız girişimcilere yönelik hazırlanıp yayımlanan ve BioBellinda’nın alım satıma konu ettiği ürünlerin “Ürün Puan Değeri”, “Ürün Değerleri”, “Bağımsız Girişimci Alış Fiyatı”, “Tavsiye Edilen Satış Fiyatı” bilgilerinin yer aldığı Bağımsız Girişimci Fiyat Listesindeki, “Bağımsız Girişimci Alış Fiyatı”dır. İşbu fiyatlar, BioBellinda tarafından belirlenir.

3. Bağımsız Girişimci: BioBellinda Satış Sistemi’nde; ticari amaçlı indirimli ürün alımı yapabilen, önceden belirlenmiş kâr marjı oranlarıyla bağımsız girişimci olmayan nihai tüketicilere bu ürünlerin satışını yapma yetkisi bulunan, yine anılan sistem kapsamında kendi alt pazarlama ağını kurma ve prim kazanma imkânı bulunan ve BioBellinda’nın “Bağımsız Girişimci Üyelik Sözleşmesi”ni onaylayarak kabul etmiş olan kişidir.

4. Lider: Bir kişinin BioBellinda Satış Sistemi ile tanışmasını sağlayan, ona sistem ve kazançlar hakkında bilgi aktaran, ilgili kişinin sisteme yeni bağımsız girişimci olarak katılımı esnasında referans olan ve önceki bir referansı ile alt pazarlama ağına en az bir bağımsız girişimci kaydedilmiş olan Bağımsız Girişimcidir.

5. Aktif Üye: BioBellinda Satış Sistemi’ne dâhil bulunan Bağımsız Girişimcinin, ilgili ay içerisinde en az 1 (bir) kere sipariş vermesi ile elde edeceği statüdür. Bağımsız Girişimci, herhangi bir ilgili ay içerisinde hiçbir sipariş vermez ise Aktif Üye statüsünü yitirir ve bu durum kişinin işbu Kazanç Politikası uyarınca elde edeceği gelirini etkiler. Ard arda aktiflik sağlamadığı durumlarda tasarruf hakkı şirkettedir.

6. Ürün Puan Değeri (“PD”): Sistemde yer alan ürünlerin her birinin ayrı bir PD değeri bulunmaktadır. İşbu puan değeri, Bağımsız Girişimciye sistem kapsamında elde edilen/edilecek prim kazançlarının hesaplamasında kullanılmaktadır.

7. Ürün Değeri (“ÜD”): Sistem kapsamında, Bağımsız Girişimcilerin kişisel ve grup cirolarının hesaplamasında baz alınan değerdir. Ürün Değeri, Bağımsız Girişimci Alış Fiyatı’nın KDV hariç değeridir.

8. Kişisel Ciro: Bağımsız Girişimcinin sistemden gerçekleştirdiği ürün alımlarının karşılığı olan ürün değerleri toplamını ifade etmektedir.

9. Grup Cirosu: Liderin kendi “Kişisel Ciro”su dâhil olmak üzere kendisinin referansı ile sisteme dâhil olan bağımsız girişimcilerden oluşan grubun sistemden gerçekleştirdikleri ürün alımlarının karşılığı olan ürün değerleri toplamını ifade etmektedir.

10. Grup Performans Primi: Sistemde belli bir ürün alım seviyesine ulaşan Liderlere verilen primi ifade etmektedir. Prim hak edilen satış seviyesi, satılan ürünün puan değeri (PD) baz alınarak hesaplanmaktadır. Performans Prim Seviyeleri %5-%10-%15-%20- %24’tür. Buna göre grubuyla birlikte;
- 100 PD iş hacmi sağlayan lider %5,
- 500 PD iş hacmi sağlayan lider %10,
- 1000 PD iş hacmi sağlayan lider %15,
- 2000 PD iş hacmi sağlayan lider %20,
- 4000 PD iş hacmi sağlayan lider %24 seviyelerine göre kazanç sağlar.

11. Sabit Kazanç Primi: Sistem içerisinde bağımsız girişimcinin İnci Yakut ve üzeri kariyerde olduğu her ay için hak kazanacağı primdir. İnci Yakut ve üzeri seviyelerde uygulanır ve bağımsız girişimciye yükselmiş olduğu seviye bandına ait sabit kazanç primi ödenir.

12. Prim Hakediş Şartı: Bağımsız Girişimcinin işbu Kazanç Planında yer alan primlere hak kazanması için, ilgili ay içerisinde kişisel olarak %20 kariyere kadar 35 PD,%24 ve üzeri liderlerin 50 pd değerinde sipariş vermiş olması gerekmektedir.

13. Nesil Kazanç Primi: %24’lük İnci Yakut ve üzeri seviyeye sahip olan liderlerin, grubunun kariyerini koruması ve/veya grubunun kapasitesini büyütmesi konusunda performans göstermesi halinde kazanabileceği ek primdir. İşbu prime hak kazanılması için ayrıca 1000 PD ciro şartı aranmaktadır.

14. Kariyer Bonus Primi: Bağımsız Girişimcinin yükseldiği her seviye için hak kazanabileceği ek primdir. İşbu prime hak kazanılması için 2 (iki) ay tekrar şartı aranmaktadır ve ilk kez %24 seviyesine ulaşılmasıyla birlikte uygulanmaya başlanır. Yakut kariyerinde liderin kariyer bonusu ödülüne hak kazanabilmesi için en büyük dalından gelen grup puanı kadar yan dallarından puan getirmesi gerekmektedir.

C. Ek Hükümler

1. Primlerin ödenmesinde esas, kesinleşmiş olan siparişlerin primlerinin ödenmesidir. Bağımsız girişimci tarafından verilmiş olan siparişler, en geç ürünlerin teslim tarihinden itibaren 14 günlük cayma/iade süresinin dolmasının ardından, Bağımsız Girişimci tarafından cayma hakkı kullanılması yönünde bir talepte bulunulmaması halinde kesinleşirler.

2. Şirketin Bağımsız Girişimci prim kazançları için cari hesap kesim tarihi, her ayın son günüdür. Bağımsız Girişimcilerin ay içerisinde gerçekleştirmiş oldukları prim kazandırıcı faaliyetlere ilişkin hak edişleri, ilgili ay sonunda hesap kesiminin gerçekleştirilmesi ile netleşir. Bu şekilde hesaplanan hak edişler, hesap kesim tarihini takip eden ikinci ay içerisinde ödenir. Hesap kesim tarihinden sonra, hak edişlerine dahil edilen siparişlerin Bağımsız Girişimci tarafından iptal edilmesi halinde, iptal edilen bu siparişlere ilişkin primler takip eden ay hesabına eksi prim olarak yansıtılır. Eksi prim, BioBellinda’nın Bireysel Girişimciden olan alacağını gösterir.

3. Bağımsız Girişimcilere, işbu Kazanç Planı çerçevesinde hak kazanmış oldukları alacakları ilgili ayın kapanış tarihinden itibaren ekstrelere yansıtılır.

4. BioBellinda, işbu kazanç planında herhangi bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. BioBellinda, işbu kazanç planında atıf yapılan fiyat listesi vb. belgeleri güncelleme ve/veya yeni kazanç planı ilave etme hakkında sahiptir.

6. Bağımsız Girişimci, işbu kazanç planında ve/veya atıf yapılan fiyat listesi vb. belgelerdeki değişiklikleri takiple mükelleftir.

7. 2024 yılı Mart ayından itibaren 1 PD = 25-TL (yalnız On Türk Lirası,)’dir.

8. 2024 yılı Aralık ayından itibaren 1 PD = 2,50-Euro (yalnız iki Euro elli Cent)’dur.

9. İşbu kazanç planı 01.03.2024 tarihi itibari ile geçerlidir.

İcon 1
Hayvan Dostlarımızı Koruyoruz
İcon 2
İade Garantisi Ürün İade Garantisi
İcon 3
Hızlı Destek Hızlı ve Kolay Çözüm
İcon 4
3D Secure Güvenli Ödeme Yöntemi